Znalosti a zkušenosti

V rámci deklarovaných cílů a v souladu s posláním Spolku, jeho členové vyvinuli a nabízejí pro komerční i soukromé uživatele, řadu praktických aplikací a služeb, které prokazatelně zvyšují bezpečnost distribuovaných/uložených dat, nejen v lokálním prostředí uživatelů ale i v rámci distribuce dat prostřednictvím veřejných sítí.

Mezi nabízené aplikace a služby patří např.:

  • řada aplikací certifikovaných státními orgány ČR pro komunikaci s jednotlivými státními institucemi
  • bezpečností analýzy a audity
  • implementace normy ISO/IEC 27001, což je mezinárodní standard, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací
  • distribuční B2B a B2G systémy, které poskytují možnost zasílání dat prostřednictvím zabezpečené virtuální sítě s řízenými pravidly distribuce
  • služby mobilní registrační autority (vystavování kvalifikovaných certifikátů a časových razítek)