Naše cíle

  • navrhnout, podporovat a iniciovat účinné bezpečnostní opatření v oblasti ICT, kterým se zejména rozumí souhrn úkonů, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti informací v informačních systémech a dostupnosti a spolehlivosti služeb a sítí elektronických komunikací v kybernetickém prostoru
  • podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení informovanosti laické a odborné veřejnosti o kybernetické bezpečnosti (IT security, ICT security, cyber security)
  • průzkum a analýza problematiky týkající se podnikání ve veřejných sítích elektronických komunikací a jejich regulování a příslušné legislativy v České republice, zemích Evropské unie a dalších zemích
  • nabízet v oblastech své činnosti partnerství a spolupráci všem státním, samosprávným a podnikatelským subjektům, přijímat účast na práci poradních orgánů ustanovených státní správou, obecní správou (samosprávou) a jinými subjekty
  • vytvářet odborné komise a pracovní skupiny pro vyhledávání a řešení problémů týkajících se všech oblastí činnosti Spolku, včetně spolupráce s výzkumnými a vědeckými institucemi v České republice i zahraničí
  • vytvářet pozitivní povědomí veřejnosti informováním o činnosti Spolku jako instituci, která zastupuje, prosazuje a formuluje zájmy svých členů, systémově ovlivňuje jak účastí ve veřejné diskusi, prostřednictvím tisku a odborných časopisů, tak předkládáním vlastních návrhů, stanovisek a intervencí politickohospodářská rozhodnutí v hospodářské a sociální oblasti