O Spolku

Spolek Cyber Security Community z.s. byl založen jako profesní korporace, jejímž hlavním záměrem je zvýšit vnímání důležitosti kybernetické bezpečnosti v komerční i soukromé sféře.

V současné době je problematika zabezpečení dat před útoky zcela aktuálním tématem. V médiích je dokumentována řada případů, kdy došlo ke ztrátě a zneužití dat s výrazným negativním dopadem na postižené právnické osoby i jednotlivce (aktuální přehled největších hrozeb za rok 2014 je uveden zde). Dopad na osobní pověst jednotlivce nebo na prestiž a obchodní výsledky firmy na současném vysoce náročném trhu je v takovém případě nezměrný. Zabezpečení dat však není problémem jen soukromých nebo právnických osob, ale také mnoha státních institucí a provozovatelů kritické infrastruktury.

Zřetelně se tak ukazuje, a různé analýzy a průzkumy trhu toto potvrzují, že na trhu existuje poptávka po nových přístupech a řešeních, která přinesou zvýšení zabezpečení dat, jež jsou zasílána prostřednictvím veřejných datových sítí. Toto téma je i jednou z klíčových oblastí, na kterou se zaměřují orgány Evropské Unie. Mnohé myšlenky a návrhy, které jsou doporučovány agenturou Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (www.enisa.europa.eu), se snaží CySeCo svou činností popularizovat a uvádět v praktické využití. Působení Spolku je také plně v souladu s Národní strategií kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020, neboť, slovy dokumentu: „žádný veřejný či soukromý subjekt, ani jednotlivec se v České republice nesmí zříci své zodpovědnosti a úlohy při zajišťování kybernetické bezpečnosti“.

Spolek (jeho členové) spolupracují s dalšími, podobně zaměřenými, platformami (www.tpeb.cz) a aliancemi (www.eurtradenet.com) nejen na území ČR, ale také v zahraničí.

Stanovy spolku.