Naše poslání

Zvýšit vnímání důležitosti kybernetické bezpečnosti nejen v rámci kritické infrastruktury ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen jako „zákona o kybernetické bezpečnosti“), ale rovněž v rámci dalších významných informačních systémů, které by mohly být předmětem nedovolených událostí, které by mohly narušit bezpečnost informací v informačních systémech nebo narušit bezpečnost služeb anebo bezpečnost a integritu sítí elektronických komunikací.

Činnost Spolku bude zaměřena nejen do sféry velkých státních a komerčních subjektů, ale také do oblasti středních a malých podniků a fyzických osob, kde je povědomí o kybernetické bezpečnosti nejmenší a často podceňované.

Oborově bude Spolek působit zejména v oblastech, kde jsou elektronicky vyměňována data nejcitlivější povahy, tedy oblast průmyslu, obchodu, logistiky a zdravotnictví.